KONFERENS 26-27.9.2019 I ÅBO

Hur fortsätta leva i vardagen? – om att stöda traumatiserade äldre flyktingar

När: Torsdag 26.9.2019 kl. 12-15, fredag 27.9.2019 kl. 9-12.15
Var
: Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, Åbo

Preliminärt program/ torsdagens program bekräftas i augusti

Torsdag 26.9.2019  
12.00–12.15 Välkomstkaffe med lunchsmörgås & välkommen till konferensen
12.15–12.45 I krig och fred – intervjuer och reflexioner
12.45–13.15 Krigets osynliga skador
13.15–14.15 Traumatiska upplevelser
14.15–14.30 Kaffepaus
14.30–15.00 Vad tog du med dig?
Reflexioner och nätverkande kring konferensens teman
   
Fredag 27.9.2018  
09.00–10.00
Traumatiserade äldre – hur kommer vi vidare?
Frida Johansson Metso, leg. psykolog Transkulturellt Centrum i Stockholms läns landsting
10.00–10.30 Kaffepaus + smörgås + nätverkande
10.30–12.00
Traumatiserade äldre – hur jobba praktiskt i det egna arbetet
Frida Metso
12.00–12.15 Vad tog du med dig? Avslutande diskussion och nätverkande kring konferensens teman

Projektet stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.

Välkommen! Tervetuloa! Welcome!

Leave a Reply