Publicerad den 19 december 2018 av Robert Runeberg

I slutet av  november utkom EU rapporten ”Being Black in the EU” som bygger på 12.000 personers erfarenhet av att ha afrikanskt ursprung och vara bosatt inom EU.

Rapporten tar fasta vid tre former av rasism:

  1. Våld och trakasseri med rasistiskt motiv
  2. Etnisk profilering (t.ex. att bli stoppad av polis bara för att man är färgad)
  3. Vardagsrasism och strukturell/institutionell rasism (t.ex. på arbets- och bostadsmarknaden)

Hade rapporten något gott att säga om Finland?  Jo: av dem som blivit stoppade av polisen under året trodde 44 % av de utfrågade  i EU  att orsaken var etnisk profilering medan motsvarande procent i Finland var 18. I Finland litade de utfrågade på polisen mest inom EU.

Men Finland är EU:s värsta land när det gäller våld och trakasserier med rasistiskt motiv. Personer med afrikanskt ursprung frågades om de utsatts för rasistiskt trakasseri under de senaste fem åren och i Storbritannien svarade 21 % ja medan i Finland hade 63 % upplevt rasistiskt trakasseri. 5% av alla de tillfrågade i Eu hade blivit utsatta för rasistiskt våld under fem senaste åren. I Finland hade 14% upplevt rasistiskt våld.

Så, om det finns en enskild sak som Finland kan och måste bli bättre på så är det just i arbetet mot rasismen.

Finlands regering är på samma linje och skriver i januari 2018 i sitt program  Arbeta i Finland- Regeringens migrationspolitiska program för att stärka arbetsrelaterad invandring att: Rasism, diskriminering och hatbrott gör däremot att förtroendet för samhället försvagas och invandrarnas möjligheter att vara verksamma i samhället begränsas. De påverkar Finlands landsbild negativt och därigenom också tillgången till utländsk arbetskraft. Ett negativt klimat kan också öka utflyttningen från Finland bland inflyttade arbetstagare (sid.30)

Projektet Stig in! Astu sisään! Come in! ordnade den 13-14 december en konferens i Helsingfors med temat: ” Rasism, inkludering och förebyggande perspektiv och metoder i skolan”

Under konferensen diskuterades olika metoder att i förebyggande syfte arbeta kring rasism i skolan och bland ungdomar. Anja Norell från Mångkulturellt centrum i Botkyrka berättade bland annat om spel-appen Reality Check för 14-19 åringar och Anneli Portman från Helsingfors säkerhets och beredskapsenhet om Programmet ”Enligt Mig, Enligt Dig”.

Alemanji Aminkeng Atabong, forskare vid Helsingfors universitet liknade arbetet mot rasism vid ett Sisyfosarbete, ett arbete som aldrig tar slut och där framsteg alltid möter motgångar. Men arbetet mot rasism är nödvändigt och borde genomsyra all förvaltning, alla skolor, alla ämnen och hela läroplanen.

Skolorna borde ställa upp klara mål för arbetet som att  under följande år förverkliga fem delmål.

I regeringens program ställer regeringen också mål för riskdagens och regeringens arbete:

En samhällelig, offentlig diskussion påverkar attitydklimatet även i arbetslivet samt invandrarnas trygghetskänsla och välbefinnande. I regeringsprogrammet fastslås att regeringen skall satsa på en saklig, offentlig diskussion som respekterar människovärdet och att rasism inte tillåts.


Lämna ett svar