KONFERENS 14-15.5.2018 i Nagu

Vad kan vi lära av varandra?
– Goda modeller för integrering av nyanlända

Nordiska kommuner som lyckats med integration av nyanlända i lokalsamhället träffas för en två dagars workshop i den åboländska skärgården. Med finns representanter från Åre i Sverige, Vinje i Norge, Pargas (Nagumodellen), Närpes och Raseborg i Finland. Samtliga kommuner har på olika vis med hjälp av olika metoder, utgångspunkter och modeller skapat goda förutsättningar för integrering av nyanlända i den egna kommunen.

När: Måndag 14.5.2018 kl. 12–17.30 och tisdag 15.5.208 kl. 9–13.15
Var: Nagu, Hotel Strandbo

Övernattning i Nagu – beställ  i god tid:
Hotell Strandbo http://www.strandbo.fi/svenska/hotel-strandbo.html
Hotel & Cafe Lanterna https://www.lanterna.ws/en/
B&B Gästgiveri Martta http://www.majatalomartta.fi/sv.html
B&B Köpmans https://www.facebook.com/kopmans/

OBS! KONFERENSEN FULLSATT!

Du kan dock kontakta Linda Ahlbäck: linda.ahlback(at)abo.fi eller Robert Runeberg: robert.runeberg(at)helsinki.fi per mail och meddela intresse så kontaktar vi er i fall av avbokningar.

Program i utskriftsformat

Program

Måndagen den 14.5.2018

11.15–12.15 Lunch
12.15–12.30 Välkommen till konferensen!
12.30–13.30 Nagumodellen – Hur tänkte vi? Vad hände sedan?
Mona Hemmer, Frivilliga i Nagu samt Gudrun Degerth & Hedda Mattsson, Pargas stad
13.30–14.00 How does life look now in the Archipelago?
Newcomers/ Nynagubor berättar
14.00–14.15 Kaffe
14.15–15.15 I Åre behövs alla!
Kicki Lundström Projektledare NYÅR/Etableringskoordinator, Anja Skålén Etableringskoordinator, Hanna Moback Etableringskoordinator och Henrik Nås Etableringskoordinator, Åre kommun (Sverige)
15.30–16.30 Kollegiala utvecklande samtal i promenadform
18.00– Middag (på egen bekostnad) för dem som blir i Nagu


Tisdagen den 15.5.2018

09.00–10.00 Det som är bra för norska barn är bra för alla barn – hur jobbar man i Vinje för en god integration
Anders Sandvik, Assisterande rådmann, Vinje kommune (Norge)
10.00–10.15 Kaffe och diskussion & genomgång av gårdagens promenad
10.15–10.45 Det aktiva medborgarsamhället – förutsättningar för en lyckad integration?
Karin Ljung, Invandrarkoordinator, Raseborgs stad
10.45–11.15 Erfarneheter av 30 års integrationsarbete i Närpes och K5-området
Lilian Ivars, Invandrarkoordinator, Närpes stad
11.15–12.15 Lunch
12.15–12.45 Nordiskt välfärdscenter
Anna Gärdegård, Projektledare (Sverige)
12.45–13.15 Vad har vi fått lära av varandra? Avslutande diskussion
Robert Runeberg & Linda Ahlbäck, Stig in! Astu Sisään! Come in!

Projektet stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen och lunchen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.Tidpunkterna för start och avslutning av konferensen är anpassade till busstider till och från Nagu-Åbo.

 

I konferensen medverkar bl.a:

Karin Ljung är fil. mag. med religionsvetenskap som huvudämne och har jobbat som invandrarkoordinator på västra Nylands invandrartjänst i Raseborg stad sedan 2014. Karin Ljung presenterar olika aktuella projekt som pågår i Raseborg samt andra åtgärder som man genomfört i staden för att förbättra den ömsesidiga integrationen och stärka våra invandrares delaktighet och kontakt med det lokala samhället.

Lilian Ivars är integrationskoordinator vid Kust-Österbottens samkommun, K5, med 30-årig erfarenhet av flyktingmottagning, olika integrationsfrämjande projekt och landsbygdsutveckling genom arbetskraftsinvandring. Hon har medverkat till att skapa den så kallade “Närpes modellen”; en fungerande ömsesidig integration där samarbetet mellan kommunen, myndigheter, arbetsgivare och invandraren fungerar på ett tillfredsställande sätt. Lilian Ivars arbetar för tillfället även för det nationella projektet “Finland mitt hem/En bra start i Österbotten” där en ny gemensam modell för integrationsarbete i Österbotten tas fram.

Hedda Mattsson, Pargas stad

 

 

Kicki Lundström Projektledare NYÅR/Etableringskoordinator,
Åre kommun, Sverige

 


Anja Skålén
NYÅR/Etableringskoordinator, Åre kommun, Sverige

 

 

Hanna Moback Etableringskoordinator, Åre kommun, Sverige

 

 

Henrik Nås Etableringskoordinator, Åre kommun, Sverige

 

 

 

Anders Sandvik, Assisterande rådmann, Vinje kommune, Norge

 

Leave a Reply