Publicerad den 19 september, 2017 av Robert Runeberg

Den här veckan ordnar vi en första konferens kring ensamkommande flyktingbarn. Vi hoppas ordna fler konferenser kring detta tema under de närmaste åren.

Inför konferensen har jag försökt fördjupa mig i barnens/ungdomarnas behov av stöd och försökt leva mig in i deras situation.

Det är inte lätt.

Redan under förra konferensen talade traumapsykolog med fokus på flyktingar, Frida Johansson Metso, om att många barn eller ungdomar mår speciellt illa för att de är rädda för att eventuellt få avslag på sina ansökningar om asyl och bli utvisade. Hon intervjuades i Hbl 23.5.2017 https://www.hbl.fi/artikel/skarpt-asylpolitik-skapar-psykisk-ohalsa/. I en insändare veckan därpå, Hbl 5.6.2017 https://www.hbl.fi/artikel/baddar-vi-for-terrordad/ frågar sig Disa Qvarnström om vi inte bäddar för terrordåd genom vår icke humanitära asylpolitik.

Fastän vi har den asylpolitik vi har, borde det väl ändå vara möjligt att göra något för asylsökande unga. Eller omvänt, finns det några exempel på asylsökande unga som trots att de upplever hotet om utvisning kan komma ur det förlamande traumat och göra något gott.

Under konferensen i Borgå kommer vi att få ta del av ett projekt eller en metod som Strömsunds kommun i Jämtland använt för att skapa bättre förutsättningar för de barn som får avslag på sin ansökan.  Så försök har gjorts i alla fall i Sverige.

I Sverige har också de ensamkommande själva gjort aktiva insatser för att förbättra situationen. Ensamkommandes Förbund http://ensamkommandesforbund.se/om-oss/ är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som består och drivs av självorganiserade ensamkommande ungdomar från olika länder. Förbundets syfte är bl.a. att göra ensamkommandes röster hörda och arbeta för att ensamkommande får ett värdigt bemötande i asylprocessen.

Erfarenheterna från Sverige hoppas jag skall berika det arbete som görs för ensamkommande flyktingbarn och kanske inspirera till nya verksamhetsformer i Finland .

Till framtida konferenser hoppas jag kunna inbjuda flera talare från bl.a. Sverige, kanske just från Ensamkommandes förbund, men också ta in kunskap och erfarenhet från andra länder även utanför Norden och Europa.

robert1

Robert Runeberg
Innehållsansvarig för projektet


Lämna ett svar